D’r kleinste Zoch vun Kölle 2021 – Corona – keiner da…

– SDS-Karneval 2021 –

M’r künne et net losse…

… un schicke üch met däm kleinen Filmchen ene leeve Jrooß.

M‘ r rufe dreimol vun Hätze: Kölle alaaf! SDS alaaf! M’r losse uns net unterkriegen alaaf!

Und Corona hau endlich af!

D’r kleinste Zoch vun Kölle 2021